Sản phẩm

 • Bàn Ăn Inox

  Bàn Ăn Inox

  • Làm bằng inox 304 hoặc 201 độ dày 1.0 mm
  • Chân làm băng Vuông 38×38 độ dày 1.0 mm
  • Giăng Vuông 25×25 độ dày 1.0 mm
  • Chân tăng đưa điều chỉnh độ cao
 • Bàn Đông Mát 2 Cánh Berjaya

  Bàn Đông 2 Cánh 1M2

  • Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                BS 2DF4/C
  • Nhiệt độ:            -10  đến – 18
  • Kích thước ngoài: 1200x760x840 mm
  • Kích thước trong: 750 x 635 x 584 mm
  • Dung tích :          278 L
  • Năng lượng:        230/220V, 50/60 Hz, 570 – 630 W
 • Bàn Đông Mát 2 Cánh Berjaya

  Bàn Đông 2 Cánh 1M5

  • Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                BS 2DF5/C
  • Nhiệt độ:            -10  đến – 18
  • Kích thước ngoài: 1500x760x840 mm
  • Kích thước trong: 1045 x 635 x 584 mm
  • Dung tích :          387 L
  • Năng lượng:        230/220V, 50/60 Hz, 665 – 735 W
 • Bàn Đông Mát 2 Cánh Berjaya

  Bàn Đông 2 Cánh 1M8

  • Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                BS 2DF6/C
  • Nhiệt độ:            -10  đến – 18
  • Kích thước ngoài: 1800x760x840 mm
  • Kích thước trong: 1350 x 635 x 584 mm
  • Dung tích :          500 L
  • Năng lượng:        230/220V, 50/60 Hz, 665 – 735 W
 • Bàn Đông Mát 2 Cánh Berjaya

  Bàn Đông Mát 2 Cánh Berjaya

  • Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                BS 2DCF5/C
  • Nhiệt độ:             -10  đến – 18 (Tủ đông), +2 đến +8 (Tủ mát)
  • Kích thước ngoài: 1500x760x840 mm
  • Kích thước trong:  422x635x584 mm (Tủ đông – Trái.
  •                              422x635x1460 mm (Tủ mát – Phải)
  • Dung tích :           156 L (Tủ đông – Trái), 156 L (Tủ mát – Phải)
  • Năng lượng:         230/220V, 50/60 Hz, 418 – 462 W
 • Bàn Đông Mát 3 Cánh Berjaya Malaysia 2M4

  Bàn Đông Mát 3 Cánh 2M1 Berjaya

  • Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                BS 3DF7/C
  • Nhiệt độ:            -10  đến – 18
  • Kích thước ngoài: 2100x760x840 mm
  • Kích thước trong: 1550 x 635 x 584 mm
  • Dung tích :          575 L
  • Năng lượng:        230/220V, 50/60 Hz, 713 – 787 W

 • Bàn Đông Mát 3 Cánh Berjaya Malaysia 2M4

  Bàn Đông Mát 3 Cánh Berjaya Malaysia 2M4

  • Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                BS 3DF8/C
  • Nhiệt độ:            -10  đến – 18
  • Kích thước ngoài: 2400x760x840 mm
  • Kích thước trong: 1950 x 635 x 584 mm
  • Dung tích :          723 L
  • Năng lượng:        230/220V, 50/60 Hz, 713 – 787W
 • Bàn Inox 3 Tầng Có Gáy

  Bàn Inox 3 Tầng Có Gáy

  • Làm bằng inox 304 hoặc 201 độ dày 1.0 mm
  • Chân làm băng Vuông 38×38 độ dày 1.0 mm
  • Giăng Vuông 25×25 độ dày 1.0 mm
  • Chân tăng đưa điều chỉnh độ cao
 • Bàn Inox Cho Máy Rửa Chén

  Bàn Inox Cho Máy Rửa Chén

  • Làm bằng inox 304 hoặc 201 độ dày 1.0 mm
  • Chân làm băng Vuông 38×38 độ dày 1.0 mm
  • Giăng Vuông 25×25 độ dày 1.0 mm
  • Chân tăng đưa điều chỉnh độ cao
 • Bàn Inox Có Gáy Không Kệ Dưới

  Bàn Inox Có Gáy Không Kệ Dưới

  • Làm bằng inox 304 hoặc 201 độ dày 1.0 mm
  • Chân làm băng Vuông 38×38 độ dày 1.0 mm
  • Giăng Vuông 25×25 độ dày 1.0 mm
  • Chân tăng đưa điều chỉnh độ cao
 • Bàn Inox Có Gáy Và Kệ Dưới

  Bàn Inox Có Gáy Và Kệ Dưới

  • Làm bằng inox 304 hoặc 201 độ dày 1.0 mm
  • Chân làm băng Vuông 38×38 độ dày 1.0 mm
  • Giăng Vuông 25×25 độ dày 1.0 mm
  • Chân tăng đưa điều chỉnh độ cao
 • Bàn Inox Có Kệ Song Bên Dưới

  Bàn Inox Có Kệ Song Bên Dưới

  • Làm bằng inox 304 hoặc 201 độ dày 1.0 mm
  • Chân làm băng Vuông 38×38 độ dày 1.0 mm
  • Giăng Vuông 25×25 độ dày 1.0 mm
  • Chân tăng đưa điều chỉnh độ cao