Thiết bị bếp Âu

 • Bếp Âu 2 Họng Có Chân Đứng

  Bếp Âu 2 Họng Có Chân Đứng

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               OB2 FS
  • Kích thước:         300×720+60×860 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          40,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       35 kg
 • Bếp Âu 2 Họng Đốt

  Bếp Âu 2 Họng Đốt

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               OB 2
  • Kích thước:         300 x 720 + 60 x 350 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          40,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       28 kg
 • Bếp Âu 2 Họng Ngang

  Bếp Âu 2 Họng Ngang

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               OB 2S
  • Kích thước:         600 x 417 + 60 x 350 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          40,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       28 kg
 • Bếp Âu 4 Họng

  Bếp Âu 4 Họng Berjaya OB4

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               OB4
  • Kích thước:         600×720+60×350 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          80000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       48 kg
 • Bếp Âu 4 Họng Có Chân Đứng

  Bếp Âu 4 Họng Có Chân Đứng

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               OB4 FS
  • Kích thước:         600×720+60×860 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          80,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       56 kg
 • Bếp Âu 4 Họng Có Lò Nướng

  Bếp Âu 4 Họng Có Lò Nướng

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               DRO4H
  • Kích thước:         600x790x1470 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          110000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       137 kg
 • Bếp Âu 6 Họng

  Bếp Âu 6 Họng Berjaya OB6

 • Bếp Âu 6 Họng Có Chân Đứng

  Bếp Âu 6 Họng Có Chân Đứng

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               OB6FS
  • Kích thước:         900x720x860 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          120,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       79 kg
 • Bếp Âu 6 Họng Có Lò Nướng

  Bếp Âu 6 Họng Có Lò Nướng

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               DRO6H
  • Kích thước:         900x790x1470 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          150,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       182 kg
 • Bếp Chiên Mặt Phẳng Dùng Gas

  Bếp Chiên Mặt Phẳng Dùng Gas GG4BFS

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               GG4BFS
  • Kích thước:         1220×720+60×930 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          104,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       114.5 kg
 • Bếp Chiên Nhúng Điện Đôi

  Bếp Chiên Nhúng Điện Đôi

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                DF 11D
  • Kích thước:         545x455x350 mm
  • Năng lượng:        3.0×2 KW
  • Công suất:          220~240, 50/60
  • Trọng lượng:       13 kg
 • bep chien nhung dien doi

  BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN ĐÔI

  • – Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               DF23D
  • Kích thước:         370x455x350 mm
  • Năng lượng:        220~240V 50/60Hz
  • Công suất:           2.4 Kw
  • Trọng lượng:        5.5 kg