Thiết bị bếp Âu

 • Bếp Chiên Phẳng Dùng Điện Có Chân

  Bếp Chiên Phẳng Điện Có Chân Đứng

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                EG 3500 FS
  • Kích thước:         600x600x930 mm
  • Năng lượng:        3500 W
  • Công suất:          220~240, 50/60
  • Trọng lượng:       43 kg
 • Bếp Chiên Phẳng Điện Có Chân Đứng

  Bếp Chiên Phẳng Điện Có Chân Đứng EG5250 FS

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  •  Model:                EG 5250 FS
  • Kích thước:         900x600x930 mm
  • Năng lượng:        5250 W
  • Công suất:          380~415, 50/60
  • Trọng lượng:       61 kg
 • Bếp Nướng Dùng Gas

  Bếp Nướng Dùng Gas Berjaya CB3B

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               CB3B
  • Kích thước:         600×720+60×400 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          45,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       71 kg
 • Bếp Nướng Than Nhân Tạo

  Bếp Nướng Than Nhân Tạo

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               CRB3B
  • Kích thước:         900×720+60×400 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          90,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       91 kg
 • Bếp Nướng Than Nhân Tạo

  Bếp Nướng Than Nhân Tạo CB5B FS

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               CB5BFS
  • Kích thước:         900×720+60×930 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          750,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       115 kg
 • Bếp Salamander Dùng Điện

  Bếp Salamander Dùng Điện

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               E SALA 11
  • Kích thước:         710x360x370 mm
  • Năng lượng:        3000 W
  • Công suất:          220~240, 50/60
  • Trọng lượng:       18 kg
 • Bếp Salamander Dùng Điện

  Bếp Salamander Dùng Gas

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               SALA 22N
  • Kích thước:         9450x460x5250 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          38,500 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       53 kg
 • Đèn Hâm Nóng Thức Ăn

  Đèn Hâm Nóng Thức Ăn

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                MIR 11
  • Kích thước:         615x355x420 mm
  • Năng lượng:        510 W
  • Công suất:          220~240, 50/60
  • Trọng lượng:       6.5 kg