Thiết bị bếp Âu

 • Bếp Chiên Nhúng Điện Đôi 8 Lít

  Bếp Chiên Nhúng Điện Đôi 8 Lít DF23S2B

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                DF 23S2B
  • Kích thước:         370x455x350 mm
  • Năng lượng:        3.0 KW
  • Công suất:          220~240, 50/60
  • Trọng lượng:       8.5 kg
 • Bếp Chiên Nhúng Điện Đơn

  Bếp Chiên Nhúng Điện Đơn

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                SDF 12
  • Kích thước:         210x550x440 mm
  • Năng lượng:        5.5 KW
  • Công suất:          380~415, 50/60
  • Trọng lượng:       13.5 kg
 • Bếp Chiên Nhúng Đôi Có Quầy Dưới

  Bếp Chiên Nhúng Đôi Có Quầy Dưới

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               FSGDF 11D
  • Kích thước:         6400x715x1020 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          44,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       61 kg
 • Bếp Chiên Nhúng Đơn 3 Lít

  Bếp Chiên Nhúng Đơn 3 Lít

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:                DF 13
  • Kích thước:         190x455x350 mm
  • Năng lượng:        2.4 KW
  • Công suất:          220~240, 50/60
  • Trọng lượng:       5.5 kg
 • Bếp Chiên Nhúng Đơn Dùng Điện

  Bếp Chiên Nhúng Đơn Dùng Điện

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               DDF 126
  • Kích thước:         260x425x240 mm
  • Năng lượng:        3.0 KW
  • Công suất:          220~240, 50/60
  • Trọng lượng:       5 kg
 • Bếp Chiên Nhúng Gas Có Quầy Dưới

  Bếp Chiên Nhúng Gas Có Quầy Dưới

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               FSGDF 12
  • Kích thước:         310x715x1020 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          22,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       36 kg
 • Bếp Chiên Nửa Nhám Nửa Phẳng

  Bếp Chiên Nửa Nhám Nửa Phẳng EG5250 FS

 • Bếp Chiên Nửa Nhám Nửa Phẳng

  Bếp Chiên Nửa Nhám Nửa Phẳng GG2B12R

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               GG2B 12R
  • Kích thước:         700x720x400 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          52,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       58 kg
 • Bếp Chiên Phẳng 3 Họng Dùng Gas

  Bếp Chiên Phẳng 3 Họng Dùng Gas GG3B

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               GG3B
  • Kích thước:         900×720+60×400 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          78,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       75 kg
 • Bếp Chiên Phẳng Dùng Điện Có Chân

  Bếp Chiên Phẳng Dùng Điện Có Chân EG 3000FS

  – Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  – Model:               EG 3000 FS
  – Kích thước:        600x455x930 mm
  – Năng lượng:       3000 W
  – Công suất:          380~415, 50/60
  – Trọng lượng:       31 kg
 • Bếp Chiên Phẳng Dùng Điện

  Bếp Chiên Phẳng Dùng Điện EG 1750 Berjaya

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               EG 1750
  • Kích thước:         400x455x280 mm
  • Năng lượng:        1750 W
  • Công suất:          220~240, 50/60
  • Trọng lượng:       17 kg
 • Bếp Chiên Phẳng Dùng Gas

  Bếp Chiên Phẳng Dùng Gas

  • Hãng sản xuất:   BERJAYA (Malaysia)
  • Model:               GG2B
  • Kích thước:         600×720+60×400 mm
  • Năng lượng:        Gas
  • Công suất:          52,000 Btu/Hr
  • Trọng lượng:       57 kg